Informare
x

Dacă întâmpinați probleme în navigarea site-ului www.artmark.ro, iar programul de navigare pe internet folosit este Internet Explorer, vă rugăm să încercați consultarea site-ului nostru de pe alte programe de navigare: Chrome, Firefox, Edge etc.
Mulțumim!

Privacy Policy

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE CLIENȚILOR ARTMARK GALERIILE ARTMARK S.R.L. (în continuare „Artmark”), cu sediul în București, sector 1, str. C.A. Rosetti nr. 5, corp A, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12823/2008, CUI RO 24235977, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), prelucrează în conformitate cu prevederile legii, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele pe care ni le furnizați în scopul încheierii și derulării contractului de vânzare. Prin prezenta informare vă aducem la cunoștință despre modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate (colectate, utilizate, stocate) de către Artmark în calitate de operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale. 1. SCOPURILE SI TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL • Vom colecta datele dvs. personale în următoarele scopuri: Ø Înregistrarea clienților (on-line sau prin formularul de participare la licitație): vom prelucra datele personale ale clienților colectate prin intermediul formularelor de participare la lictație. Ø Reclamă, marketing şi publicitate: vom prelucra datele personale ale clienților colectate în scopul de a vă oferi informații prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului, telefonului, referitoare la evenimentele viitoare și/ sau alte forme de publicitate. Ø Supraveghere video prin CCTV: vom prelucra imaginea dumneavoastră în scopul monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private, având în vedere că prezența unui număr mare de persoane în sala unde are loc licitația necesită supraveghere din rațiuni de securitate. • Vom prelucra datele dvs. personale în unul dintre următoarele temeiuri: