Obavijest
x

Ako naiđete na probleme dok koristite web stranicu www.artmark.hr, a koristite preglednik Internet Explorer, pokušajte pristupiti stranici koristeći druge preglednike: Chrome, Firefox, Edge etc.
Hvala Vam!

Uredba o konsignaciji

1. Artmark prima umjetnička djela i kolekcionarske predmete za konsignaciju u svrhu javne prodaje (”predmeti” ili, nadalje lot). Zaprimanje predmeta, evaluacija i vještačenje radova vrši se u uredima Artmarka.

2. Zaprimanje radova može se obaviti samo tijekom radnog vremena Odjela za procjenu. Zbog diskrecije te kako bi se izbjegle gužve preporučujemo da unaprijed zakažete termin putem e-maila ili telefona (konsignacija@artmark.hr; +385 97 676 0714). Također, kako bismo optimizirali vrijeme čekanja, preporučujemo osobama zainteresiranima za procjenu djela da nam unaprijed pošalju, na e-mail konsignacija@artmark.hr, nekoliko kvalitetnih fotografija djela uključujući poleđinu te relevantne informacije (dimenzije te Vaše kontakt podatke). Povratnu informaciju s preliminarnim mišljenjem o tržišnoj vrijednosti djela i razini prihvatljivosti na jednoj od Artmark aukcija dobit ćete u najkraćem mogućem roku.

3. Preliminarna procjena i vještačenje predmeta primjerenih za aukciju su besplatni. Kopija potvrde o konsignaciji izdaje se pošiljatelju.

4. Ured za konsignaciju Artmarka utvrđuje procijenjeni raspon tržišne vrijednosti djela (o kojem se ne može pregovarati) i preporučuje pošiljatelju početnu cijenu (po dogovoru), znatno ispod minimalne granice procijenjenog raspona tržišne vrijednosti. Procijenjeni raspon utvrđuje ocjenjivački odbor pošiljatelja i odražava kolektivno stručno mišljenje ocjenjivača o trenutnoj tržišnoj vrijednosti lota, na temelju, između ostalog, povijesti trgovanja umjetnikovih djela, teme i dimenzija djela, konkurencije sa zamjenjivim djelima na istim dražbama, tržišnog konteksta itd. Procijenjeni raspon ne može biti optimističan, već funkcionalan, što realno osigurava prodaju objekta.

5. Djela koja se mogu odabrati za prodaju na dražbi moraju se poslati najmanje 6 tjedana prije datuma određenog za dražbu (iz razloga povezanih s uređivanjem i distribucijom kataloga dražbi i promotivnih materijala). Sjednice za prikupljanje umjetničkih djela na dražbi, na temelju teme svake dražbe, objavljuju se na web stranici Artmarka

6. Artmark utvrđuje redoslijed stavljanja u prodaju radova primljenih na konsignaciju.

7. Kada se radovi prodaju na dražbi, pošiljatelj dobiva prodajnu cijenu, umanjenu za proviziju za prodaju na dražbi koja je u nadležnosti pošiljatelja, odmah nakon potpune naplate fakturiranog iznosa od aukcionara. Cijena se isplaćuje u eurima. Ako je kupac strani državljanin i ako zatraži da se uplata izvrši u drugoj valuti, tada će, prema pisanim uputama klijenta, Artmark zamijeniti iznos koji pripada klijentu za odgovarajući iznos u valuti koju je on naznačio po tečaju HNB-a koji vrijedi na dan plaćanja, a klijentu će biti isplaćen iznos u stranoj valuti koji proizlazi iz valutne razmjene.

8. Provizija prodaje na dražbi promjenjiva je ovisno o broju i vrijednosti poslanih radova i izvođenju radova na dražbi povezivanjem cijene nagrade s početnom cijenom, odnosno procijenjenim rasponom tržišne vrijednosti djela. Od prodajne cijene Artmark će odbiti i zadržati moguće troškove čišćenja /obnove radova, odnosno uokvirivanja radova (kadriranje, postolje itd.) – unaprijed dogovoreno s pošiljateljem.

9. Prethodna plaćanja za poslani, a neprodani lot, kao i bilo koji drugi prethodni dug pošiljatelja prema Artmarku (npr.: cijena artikala koje je pošiljatelj kupio od Artmarka, ili kaznena naknada za dodijelu vlastitih artikala, pogrešna plaćanja od strane Artmarka itd.) bit će odbijeni od Vaše uplate. Ako pošiljatelj ima prethodni dug prema Artmarku, artikli koje je on poslao mogu se ponuditi na prodaju po cijeni koja bi pokrila dug pošiljatelja.

10. Iz razloga povezanih s konačnim uređivanjem kataloga dražbi i drugih promotivnih materijala u vezi s dražbom, ako pošiljatelj povuče djelo iz konsignacije prije isteka ugovorenog razdoblja, dužan je platiti proviziju, koja će se izračunati upućivanjem na maksimalno ograničenje procijenjenog raspona tržišne vrijednosti djela ili u nedostatku tog intervala na 18% dvostruke početne cijene. Ista provizija plaća se ako je Artmark prisiljen povući s dražbe djelo pod ugovorom u slućaju kada treća osoba pisanim putem i uz dokumentaciju osporava pravo pošiljatelja da stavi djelo na prodaju, a iz dokaza kojima je Artmark upravljao prije dražbe proizlazi, prema Artmarkovoj procjeni, da postoje ozbiljni razlozi za pretpostavku da pošiljatelj nije vlasnik pošiljke ili da ga nema pravo prodati.

11. Neprodani artikli mogu se čuvati u Artmarkovom skladištu do 2 tjedna nakon aukcije. Dok su u Artmarkovom skladištu, neprodani artikli još uvijek se mogu ponuditi na prodaju po cijeni koja je najmanje jednaka minimalnoj procijenjenoj vrijednosti (kako je navedeno u prodajnom katalogu). Ako se predmeti prodaju u razdoblju nakon prodaje, prodavateljeva naknada ostaje ista kao što je navedeno u ugovoru s prodavateljem.

U slučaju opisanom u članku 22. Pravila dražbe, ako kupac izravno ili neizravno odbija plaćanje (uključujući slučajeve kada: kupac nije dostupan do isteka roka za plaćanje, njegovi kontakt podaci nisu (više) važeći, kupac nije solventan, odgađa plaćanje sine die, kupac je upotrijebio lažni identitet ili druga nezakonita sredstva da prevari aukcijsku kuću), Artmark ima pravo odabrati najučinkovitiji način prodaje lota, uključujući nametanje kazni, naplatu kamata, pokretanje građanske ili kaznene parnice ili preprodaju lota nekom od kupaca koji je ponudio prethodnu ponudu. Lot će ostati u našem skladištu, sve dok se ne primi uplata lota, bilo od početnog kupca ili od preprodaje drugom kupcu.

12. Pošiljatelj je dužan preuzeti radove neprodane dražbom ili nakon dražbe, iz sjedišta Artmarka, u roku od mjesec dana od datuma dražbe. Djela predana Artmarku koja su odbijena, nisu prihvačena za dražbu, moraju se pokupiti unutar dva tjedna od odbijanja potpisivanja ugovora.

13. Uzimajući u obzir fizička ograničenja Artmarkovog skladišta, Artmark ima pravo prenijeti bilo koji lot koji nije preuzet unutar jednog mjeseca nakon prodaje u vanjsko skladište, a sve troškove povezane sa skladištenjem snosi pošiljatelj. Osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku s Vama, Artmarkova odgovornost za fizički gubitak ili oštećenje imovine prestaje preuzimanjem imovine ili istekom primjenjivog razdoblja besplatnog skladištenja (mjesec dana nakon datuma dražbe ili dva tjedna od kako je pošiljka odbijena za konsignaciju). Prilikom preuzimanja neprodanih ili neisporučenih artikala nakon razdoblja besplatnog skladištenja, pošiljatelj će platiti troškove prijevoza i sve dodatne naknade za skladištenje (10% minimalne procijenjene cijene artikla za svaki mjesec). Ako pošiljatelj ne preuzme svoje artikle u roku od 6 mjeseci nakon što su prebačeni u vanjsko skladište, Artmark ima pravo prodati artikle na bilo koji komercijalni način koji smatra prikladnim kako bi pokrio troškove prijevoza, skladištenja i druge povezane troškove.

14. Ako kupac uspješno ospori autentičnost prodanog lota, Artmark vraća plaćeni iznos kupcu te od pošiljatelja koji je predmet stavio na prodaju traži prodajnu cijenu, koja je vraćena kupcu, i vraća sporni predmet pošiljatelju.

15. Sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, Artmark ima obvezu primjeniti i autoru isplatiti utvrđeni iznos na temelju prava slijeđenja. Iznos koji pripada autoru primjenjuje se na cijenu preprodaje: a) od 300 do 3 000 EUR - 5%; b) od 3.000,01 EUR do 50.000 EUR - 4%; c) od 50.000,01 EUR do 200.000 EUR - 3%; d) od 200.000,01 EUR do 350.000 EUR - 1%; e) od 350.000,01 EUR do 500.000 EUR - 0,5%; f) preko 500.000 EUR - 0,25%. Ne odnosi se na iznose preprodajne cijene manje od 500 EUR. Također, iznos određen pravom slijeđenja pri preprodaji ni u kojem slučaju ne smije prelaziti 12 500 EUR.

16.Ako je pošiljatelj ujedno i autor prijavljenog djela, Artmark će obračunati, zadržati i prenijeti porez na dohodak, primjenjujući stopu od 16% na bruto dohodak (cijena umanjena za proviziju utvrđenu za deponenta), od čega se odbija paušalna stopa troškova od 40%, u skladu s odredbama čl. 73 Fiskalnog zakona (Zakon br. 227/2015) a obvezni socijalni doprinosi zadržani na izvoru, odnosno doprinos za socijalno osiguranje – 9,5%, doprinos za socijalno zdravstveno osiguranje – 5,5% i doprinos fondu za nezaposlene – 0,5%.

17. Artmark zadržava pravo za diskrecijom nad identitetom prodavatelja i kupaca, osim ako se oni ne odluče drugačije. Prodavatelj imaju pravo biti prisutni na dražbi na kojoj se predmet prodaje. Prodavatelji nemaju pravo sudjelovati u dražbi, izravno ili putem opunomoćenika pri čemu je takvo sudjelovanje nevažeće, i rezultirati će a) prestankom budućeg odnosa aukcijske kuće s pošiljateljem, b) traženjem prodavatelja da plati i konsignacijsku proviziju i premiju kupca, ako je on posljednji ponuditelj ili ako konačni ponuditelj odbije platiti. Sudjelovanje pošiljatelja na dražbi suvereno utvrđuje aukcijska kuća, među ostalim na temelju softvera/audio/video snimke dražbe.

18. Artmark zadržava pravo objavljivanja slika i opisa lota primljenog u spremište ili na konsignaciju u bilo kojim materijalima u promotivne svrhe.

19. Pošiljatelj jamči da je jedini vlasnik teretnog lota i/ili ima pravo raspolagati njegovom prodajom. Jamči da ima potrebne ovlasti, da je poduzeo sve potrebne radnje propisane zakonima i propisima Republike Hrvatske kako bi mogao valjano sklopiti ovaj ugovor i biti u mogućnosti pravilno ispuniti obveze koje proizlaze iz ovog ugovora. te za sklapanje ovog ugovora nije potrebno drugo odobrenje. Ako nam se predoće pisani dokumente trećih strana koji sadrže moguća opravdana protivljenja u vezi s prodajom poslanog predmeta i/ili bi mogli dokazati vlasništvo nad istim (slučaj postojećih sporova oko imovine, ugovori o diobi, obavijesti sudskih ovršitelja itd.), poslani predmet bit će povučen s dražbe od strane aukcijske kuće Artmark, a sve uključene troškove platit će pošiljatelj. Pošiljatelj će također biti ugovorno odgovoran prema kupcu, a u slučaju eventualnog odustajanja od kupoprodaje bit će dužan o vlastitom trošku podmiriti sva dugovanja koja nastanu na njegov račun. Pošiljatelj će dostaviti i staviti na raspolaganje sve dokumente koji bi mogli dokazati njegovo pravo vlasništva.