Забележка
x

Ако срещнете проблеми докато използвате уебсайта www.artmark.ro и вашият браузър е Internet Explorer моля опитайте да посетите с други браузъри: Chrome, Firefox, Edge etc.
Благодаря ти!

Авансово плащане при консигнация

Консигнантът може да поиска авансово плащане при консигнация, т.е. процент от оценената стойност на съответния лот. В случай, че се направи авансово плащане при консигнация, се договаря определена такса, в зависимост от дължината на периода до датата на търга, както и спрямо риска артикулът да не се продаде

Ако консигнантът е поискал и е получил авансово плащане при консигнация и след това изтегли обекта си от търг/продажба на консигнация, Артмарк има право да получи обезщетение за щети по договор от всеки отделен консигнант

Искането за авансово плащане при изпращане се адресира до ръководителя на тръжния отдел.

Допълнителна информация за продажба с нас или ако искате да направите предложение за обект на консигнация:

Правила за консигнация consignment-rules Изпратете при нас consignment-rules Отдели търгове consignment-rules