Забележка
x

Ако срещнете проблеми докато използвате уебсайта www.artmark.ro и вашият браузър е Internet Explorer моля опитайте да посетите с други браузъри: Chrome, Firefox, Edge etc.
Благодаря ти!

Одитни доклади

В един прозрачен, нововъзникващ пазар на изкуство Артмарк разчита на лидерство. Одиторските доклади, издадени от Pricewaterhouse Coopers Audit, включват финансови данни относно финансовото състояние на Къщата, които предоставят точна картина на нашия напредък през десетте години на дейност. Одитният доклад на PwC за финансовите отчети за 2017 г.